Gall Bearings Ball Cyswllt Angular ddarparu ar gyfer llwythi echelinol i un cyfeiriad yn unig.Mae'r math hwn o ddwyn fel arfer yn cael ei addasu yn erbyn ail dwyn.Mae gan eu modrwyau dwyn ysgwydd uchaf ac isaf ac ni ellir eu gwahanu.