Mae gan berynnau hunan-alinio ddwy res o beli gyda rasffordd sffêr gyffredin yn y cylch allanol.Mae hyn yn rhoi eu heiddo hunan-alinio i'r Bearings, gan ganiatáu camlinio onglog y siafft o'i gymharu â'r tai.Maent felly'n arbennig o addas ar gyfer cymwysiadau lle gall camaliniad godi o wallau wrth osod neu o allwyriad siafft.Yn addiiton, mae gan Bearings peli hunan-alinio heb eu selio y ffrithiant isaf o unrhyw fath o ddwyn.